Aktualności

RSS

Wpis nr 1 (1 z 2) Więcej wpisów |

Udostępnij

Informacja dla mieszkańców – podpisanie umowy na realizację projektu „Energia odnawialna w Gminie Markuszów – kolektory słoneczne”

30.11.2017, 14:36:21

Gmina Markuszów w dniu 14 czerwca 2016 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Energia odnawialna w Gminie Markuszów – kolektory słoneczne” w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W dniu 27.11.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 580 030,85 zł.